Läkarhuset LÄKAREN
Läkarhuset LÄKAREN - patient och läkare i samarbete!
© Copyright - All Rights Reserved - 2014          Läkarhuset LÄKAREN, Demovägen 11, Demostad  
Välkommen till Läkarhuset LÄKAREN  Hos oss finns ett komplett primärvårdsutbud med läkarkontakt för varje ärende. När du söker vård hos oss kan du antingen boka tid hos den läkare du önskar eller utnyttja vår garanti, som innebär att om den läkare du önskar inte kan erbjuda en tid som passar, kan du få en tid hos en annan läkare inom 48 timmar. Du kan också välja en fast läkarkontakt hos oss, men det valet gör du när du besöker oss.   Hela teamet har en sammansättning som garanterar hög kompetens så att vi kan hjälpa dig på ett professionellt sätt med bl.a. livsstilsförändringar, hälsokontroller och utfärdande av olika intyg. Vi har även tillgång till bl.a. medicinsk fotvård och dietist för diabetiker, reumatiker, överviktiga och övriga högt prioriterade grupper.   Via vår patientförening kan du ständigt påverka vår kvalitetsutveckling genom att på olika sätt lämna synpunkter på vår verksamhet. Om du vill kan patientföreningen i samarbete med vårdcentralen stödja din fysiska aktivitet. Patientföreningen ska även ordna kulturella insatser med hälsofrämjande syfte. FRISKVÅRD med stora bokstäver…   Med andra ord - vi ger dig - ett professionellt omhändertagande på en plats där det dessutom ska vara roligt att vara!
Vi ingår i Vårdval Demolän Som patient har du inflytande över den vård och behandling du tar emot. Det betyder att Hälso- och sjukvården ska, så långt det är möjligt, utformas och genomföras gemensamt med dig.
Fleranvändare tex. Läkarhus, Advokatbyråer, Hantverkshus etc.
Detta är en demonstrationssida.I den “skarpa” versionen är all text alla bilder ersatta med kundens egna förslag.
Läkarhuset LÄKAREN
Läkarhuset LÄKAREN - patient och läkare i samarbete!
© Copyright - All Rights Reserved - 2014          Läkarhuset LÄKAREN, Demovägen 11, Demostad 
Välkommen till Läkarhuset LÄKAREN  Hos oss finns ett komplett primärvårdsutbud med läkarkontakt för varje ärende. När du söker vård hos oss kan du antingen boka tid hos den läkare du önskar eller utnyttja vår garanti, som innebär att om den läkare du önskar inte kan erbjuda en tid som passar, kan du få en tid hos en annan läkare inom 48 timmar. Du kan också välja en fast läkarkontakt hos oss, men det valet gör du när du besöker oss.   Hela teamet har en sammansättning som garanterar hög kompetens så att vi kan hjälpa dig på ett professionellt sätt med bl.a. livsstilsförändringar, hälsokontroller och utfärdande av olika intyg. Vi har även tillgång till bl.a. medicinsk fotvård och dietist för diabetiker, reumatiker, överviktiga och övriga högt prioriterade grupper.   Via vår patientförening kan du ständigt påverka vår kvalitetsutveckling genom att på olika sätt lämna synpunkter på vår verksamhet. Om du vill kan patientföreningen i samarbete med vårdcentralen stödja din fysiska aktivitet. Patientföreningen ska även ordna kulturella insatser med hälsofrämjande syfte. FRISKVÅRD med stora bokstäver…   Med andra ord - vi ger dig - ett professionellt omhändertagande på en plats där det dessutom ska vara roligt att vara!
Vi ingår i Vårdval Demolän Som patient har du inflytande över den vård och behandling du tar emot. Det betyder att Hälso- och sjukvården ska, så långt det är möjligt, utformas och genomföras gemensamt med dig.
Fleranvändare tex. Läkarhus, Advokatbyråer, Hantverkshus etc.
Detta är en demonstrationssida.I den “skarpa” versionen är all text alla bilder ersatta med kundens egna förslag.